Opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg Niveau 3

In de zorg is de komende jaren steeds meer behoefte aan gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Een van de veelgevraagde functies is Verzorgende IG Niveau 3. Medewerkers in deze functie zorgen voor het welzijn van de cliënt, ze helpen bij de persoonlijke verzorging en verrichten bepaalde verpleegtechnische handelingen. Er zijn bijvoorbeeld vacatures in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

 

Toekomstperspectief
Al tijdens de opleiding ontvangt de cursist een leerlingsalaris conform CAO. De ervaring leert dat veel leerwerkplaatsen worden omgezet in een duurzame arbeidsplaats. Het toekomstperspectief is dan ook uitstekend.

 

Cursusinhoud
In de cursus Verzorgende IG Niveau 3 komen alle aspecten van de beroepsuitoefening aan bod. Cursisten leren zowel de praktische vaardigheden en basiskennis over het menselijk lichaam en ziektebeelden als de meer theoretische vakken die ze nodig hebben om cliënten goed te kunnen ondersteunen en adviseren.

 

Studieduur en -belasting
De opleiding wordt in 18-24 maanden afgerond en afgesloten met een examen dat bij voldoende resultaat leidt tot het diploma Verzorgende IG Niveau 3.

 

Wie doet wat?
Om deze opleiding aan te kunnen bieden werkt de Samen Naar Werk Academie samen met zorgwerkgevers. Zij betalen de opleiding en zorgen voor een werkervaringsplaats met een bijbehorend leerlingsalaris conform CAO.

 

De Samen Naar Werk Academie zorgt voor

  • Selectie en intake cursisten, met speciale aandacht voor motivatie en passie

  • Matching cursist-werkgever

  • Begeleiding cursist voor aanvang van de cursus en bij overheidsformaliteiten

  • Begeleiding in het solliciteren bij de zorgwerkgever voor het verkrijgen van een werkervaringsplaats

  • Begeleiding door Nederlands- en Arabischsprekende jobcoaches gedurende de looptijd van de opleiding

  • Aanvullende taalmodules Nederlands

  • Aanvullende taalmodules specifiek gericht op het zorgvak

De vakopleiding wordt verzorgd door STOC te Den Haag.

 

Optioneel voortraject
Voor het met succes volgen van de cursus is beheersing van het Nederlands op niveau B1 noodzakelijk. Gemotiveerde kandidaten kunnen in een voortraject taalmodules volgen waardoor hun taalbeheersing bij aanvang van de cursus op het juiste niveau is. In overleg met de werkgever kan de kandidaat ook tijdens die voortraject al werkervaring opdoen.

 

Toelatingseisen
Om aan de opleiding deel te kunnen nemen is ervaring als verpleegkundige of verzorgende in het land van herkomst wenselijk. Wie die ervaring niet heeft moet beschikken over aantoonbare affiniteit met de zorgsector. Bovendien is kennis van de Nederlandse taal op niveau B1 noodzakelijk. Voor het starten van de opleiding doen we een intakegesprek met elke cursist waarin motivatie uitdrukkelijk aan de orde komt. Ook kunnen er tests worden afgenomen om het kennisniveau te bepalen.

 

Te behalen diploma

De opleiding leidt op tot het officiële MBO-diploma Verzorgende IG MBO niveau 3.

De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met STOC te Den Haag.