Cursus Nederlands B2


Doel: Vergroten van de beheersing van de Nederlandse taal. Na het volgen van deze cursus kunt u zelfstandig en onafhankelijk in het Nederlands communiceren en kunt u deelnemen aan discussies waarin abstracte onderwerpen en ingewikkelde vraagstukken besproken worden. B2 geeft toegang tot een hbo-opleiding en een universitaire studie. Na het volgen van de cursus B2 kunt u het Staatsexamen Programma II afleggen.

Duur en studiebelasting: 24 weken (6 maanden, belasting ca. 10 uur per week) of 12 weken (3 maanden, belasting ca. 20 uur per week).

Modules: 12.

Methode: blended learning met behulp van de methode Contact!3 die ontwikkeld is door medewerkers van de Radboud Universiteit. U krijgt een tekstboek en een werkboek. De bijbehorende documenten, bestanden en extra oefeningen vindt u op de site van TamaOnline.

Lesthema’s: luisteren, lezen, spreken, schrijven, grammatica en studievaardigheden.

Lesinhoud per week: 1 of 2 Live Lessen (ca. 0,5 uur per les), 2 Interactieve Lessen (4 uur), documenten, oefeningen en toetsen in de online leeromgeving (ca. 6 of 12 uur per week).

Feedback docent: in de Interactieve Les en in de online leeromgeving op de gemaakte 'open ended'-oefeningen en -toetsen.


Voor wie is de cursus B2?

Deze cursus is voor anderstaligen die Nederlands op niveau B1 beheersen. Er wordt van u verwacht dat u in staat bent om zelfstandig te studeren en dat u met een computer om kunt gaan. De studiebelasting en het tempo van deze cursus zijn vrij hoog. We gaan uit van een gemiddelde studiebelasting van 20 uur (bij een cursusduur van een half jaar) of 40 uur (bij een cursusduur van drie maanden) per week.


Hoe ziet de cursus eruit?  

De cursus B2 is opgezet als blended learning. De methode Contact!3 dient als uitgangspunt. In de Live Lessen krijgt u uitleg over de lesstof in het boek. De Live Lessen worden na uitzending in de videobibliotheek geplaatst zodat u ze later nog een keer kunt bekijken. Op de site van TamaOnline vindt u alle documenten, bestanden, oefeningen en toetsen die u nodig hebt. De cursus bestaat uit twaalf modules. In elke module komen de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven aan bod. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan grammatica en studievaardigheden. Elke module staat één onderwerp centraal. De onderwerpen zijn: elevatorpitch, informatie verzamelen en voorlichting, verkoopgesprek en een bod uitbrengen, examentraining (I), interview afnemen en een verzoek doen, monoloog en toespraak houden, debatteren, examentraining (II), slechtnieuwsgesprek voeren, solliciteren, examentraining (III), proefexamens. In de studiewijzer staat welke oefeningen en toetsen u per module maakt. Schrijf- en spreekopdrachten die u instuurt, worden door uw docent nagekeken. U krijgt van hem of haar feedback en uitleg. In de Interactieve Lessen oefent u samen met uw docent en andere cursisten de vaardigheid spreken; daarnaast is er gelegenheid tot vragen stellen. Daarnaast is er een discussieforum waarin u samen met andere cursisten van gedachten kunt wisselen en samen aan opdrachten kunt werken.

 

De cursus wordt verzorgd door een ervaren en gecertificeerde docent NT2 aan een kleine groep. De online leeromgeving is in combinatie met de begeleiding van een ervaren docent de beste garantie voor het slagen voor uw examen.