VCA

Voor wie
De (volledig Arabischtalig) cursus VCA is bedoeld voor iedereen die werkt of wil werken op bouwplaatsen en andere potentieel gevaarlijke locaties. Steeds meer bedrijven stellen een VCA-diploma verplicht, waarmee medewerkers aantonen dat ze op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier kunnen werken. Daarom vergroot het bezit van een VCA-diploma de kans op werk aanzienlijk.

 

Omschrijving
VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) omvat een groot aantal handvatten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. De cursus VCA wordt volledig in het Arabisch aangeboden. Ook het examen kan in het Arabisch worden afgelegd. Veiligheid gaat voor taalvaardigheid! Het diploma wordt gevraagd in een groot aantal branches, waaronder (steiger)bouw, civiele techniek, procesindustrie, elektrotechniek, metaal en onderhoud.

 

Wat komt er aan bod?
Tijdens de cursus wordt alle stof aangeboden die  nodig is om het examen Basis-VCA te behalen en veilig te kunnen werken. Het gaat daarbij onder meer om preventie en regelgeving, de manier waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, omgaan met gevaarlijke stoffen en situaties en hoe te handelen bij incidenten en noodsituaties.

 

Opbouw cursus
De cursus bestaat uit 4 lesmodules van resp. 3, 4, 3 en 2 lessen, met een studiebelasting van ca. 8 uur per module, en een extra module met examenopgaven. Indien gewenst kan de cursus versneld doorlopen worden. Er is daarnaast een optie om de cursus met extra begeleiding te volgen; dan worden bij de start en bij de laatste module lessen gegeven – online of op locatie (in overleg). De 5e module is in z'n geheel gericht op examenvoorbereiding. Na een interactieve les doet de cursist een proefexamen. Als hij dat gehaald heeft kan het examen worden aangevraagd.

 

Wat biedt de cursus?

  1. Een volledig Arabischtalige onlinetraining met ondersteuning.
  2. Een Arabisch cursusboek.
  3. Een persoonlijke begeleider die de ontwikkeling in het leerproces via onze digitale leeromgeving monitort.
  4. De optie van extra begeleiding in de vorm van twee lessen.

 

Lesmateriaal

  • Boek: VCA-basis handboek
  • Lesvideo's
  • Online oefenmateriaal + ondersteuning
  • Oefenexamens

 

Al het cursusmateriaal is in het Arabisch.

Toelatingseisen

De cursus wordt in het Arabisch gegeven. Een opleidingsniveau vergelijkbaar met MBO1 is wenselijk

 

 

 

Te behalen diploma Basis-VCA

Het bezit van het Basis-VCA-diploma geeft aan dat je beschikt over basiskennis rond veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplaats. Tegelijk met het diploma ontvang je een pasje waarmee je kunt aantonen dat je het examen gehaald hebt. Het diploma is 10 jaar geldig.