• Module 1 Wat is handel?

  In de handel worden al decennia lang goederen ingekocht en verkocht. De logistiek is gespecialiseerd in de techniek om op de meest efficiënte en goedkoopste manier een product of producten van de ene plaats naar de andere te krijgen. Als er goederen en/of diensten worden ingekocht dient er een offerte en een koopovereenkomsten opgesteld te worden waarin de rechten en de verplichtingen van de koper en de verkoper worden vastgelegd. De betalingsmogelijkheden kunnen zijn door bijvoorbeeld een bank in te schakelen of een Letter of Credit op te stellen. Dit is een vrij ingewikkeld proces. Wij leggen dit proces stapsgewijs uit.
 • Module 2 Marketing & Sales

  Wat is marketing? Om een product goed op de markt te kunnen brengen moet het bedrijf goed luisteren naar de klanten. De klant bepaalt immers of er een product wordt gekocht of niet. Uitgangspunt van marketing stelt de behoeften van de klant centraal. Wij behandelen naast de marketingconcepten, de marketingmix (4P’s) ook diverse marktonderzoeken. Communicatie, reclame en Public Relations zijn onderdelen die uitvoerig worden behandeld.
 • Module 3 Logistieke keten

  Hoe is de onderverdeling van internationale goederen? Om een product te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Grondstoffen zitten in allerlei producten bijvoorbeeld de smartphone en laptop. Daarnaast behandelen wij de halffabricaten. Welke sectoren leveren welke producten? Wat is een bedrijfskolom en supply chain? Is er sprake van horizontale of verticale integratie? Hoe werkt de markt economie? Vervoerswijze van container tot luchtvracht worden behandeld. Al deze onderwerpen worden uitgelegd in deze module.
 • Module 4 Leveringsvoorwaarden /Incoterms

  Incoterms zijn de door de International Chamber of Commerce (ICC gestandaaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden over internationaal transport van goederen. Er zijn 11 Incoterms (versie 2010) die internationaal de rechten en plichten van koper en verkoper regelen. .
 • Module 5 Transportbemiddelaars

  Hoe kan een container worden verscheept via een expediteur of cargadoor? Hoe werkt het boekingsproces? Welke documenten zijn nodig voor deze verscheping? Welke aanvullende kosten worden er aan u of de opdrachtgever doorberekend in de verschillende havens.Wij geven inzicht in de verschillende mogelijkheden.
 • Module 6 Boekingsproces en vervoersdocumenten

  Hoe verloopt het boekingsproces van een container? Vaarschema met de ETA en ETD worden behandeld. Wie gaat welke kosten betalen als de container is verscheept? Wat betekent het document Bill of Lading? Wie staan er op dit document vermeld? Welke soorten Bill of Lading zijn er? Wat gebeurt er als schade wordt geconstateerd aan een container? Wij behandelen verschillende vervoersdocumenten en geven uitleg aan.