De Samen Naar Werk Academie is ervan overtuigd dat het hebben van werk dat bij iemand past de integratie van nieuwkomers in Nederland sterk bevordert. De Nederlandse taal goed beheersen is noodzakelijk, maar niet voldoende. Ook nieuwkomers die in het land van herkomst een goede opleiding genoten hebben, vinden in Nederland vaak maar moeilijk werk, onder meer omdat opleidingen en arbeidspraktijk daar en hier niet overeenkomen.

De Samen Naar Werk Academie slaat een brug tussen de ervaring en achtergrond van de cursisten en de werkgelegenheid in Nederland. Dat doen we door vakcursussen aan te bieden en waar mogelijk en gewenst een werkervaringsplaats in het kader van de betreffende vakopleiding te verzorgen.

Er wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe opleidingen voor diverse sectoren. Het is daarbij altijd van belang dat er sprake is van goede perspectieven op de arbeidsmarkt. We leiden niet op voor werkloosheid. De opzet van de vakcursussen is duaal. De statushouder versterkt zijn kennis van de Nederlandse taal en doet tegelijk werkervaring op in een vak waar hij al affiniteit mee heeft. Dit vergroot de slagingskans en de kans op een spoedige inzet op de arbeidsmarkt. Ons doel daarbij is een duurzame uitstroom: een werkervaringsplaats die omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst.