Meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat wil de nieuwkomer en dat wil de overheid. De nieuwkomer, veelal met een rugzak vol vaardigheden en diploma’s uit hun thuisland, wil graag zo snel mogelijk aan het werk: zelfstandig worden en een ‘normaal’ leven opbouwen. De overheid wil dat de nieuwkomer optimaal integreert en zich op eigen kracht kunnen redden in onze maatschappij

Samen naar Werk Academie wil de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt vergroten door maatwerktrajecten te ontwikkelen. Het liefst samen met gemeenten, werkgevers en uitzendorganisaties. In dit traject bevorderen we arbeidsparticipatie door Nederlandse lessen en een vakinhoudelijke training parallel te laten lopen met het opdoen van praktijkervaring. Want wij geloven dat het combineren van werk en taal een efficiënte manier van integreren is!
Wij werken voor én met Arabische mensen. Ons Arabisch supportteam ondersteunt, monitort en begeleidt onze cursisten bij elke stap.


Wat is onze aanpak?

Stap 1 – Screening

Onze Arabischsprekende adviseur brengt het werktalent, motivatie, arbeidsverleden en taalniveau van de nieuwkomer in kaart. Is hij of zij direct inzetbaar of is er extra scholing noodzakelijk?


Stap 2 – Voorbereiding op het werk

Om de nieuwkomer goed voor te bereiden op het werk, frissen wij de Nederlandse taal en op en kan hij of zij een beroepsgerichte opleiding via onze Academie volgen. We zetten hierbij blended learning in. Dit is een mix van online leren en leren op de werkvloer. Wij gebruiken hierbij e-learning technologie dat ervoor zorgt dat de nieuwkomer snel en praktisch onderwijs krijgt aangeboden.


Academie
Op de Academie leert hij een vak met bijbehorende vaardigheden, specifieke vaktermen en verbetert hij zijn taalvaardigheid. De lesstof bestaat meestal uit video’s, animaties, instructies en casussen en is meestal in het Nederlands en het Arabisch. De opleidingen duren ongeveer tussen de 3 en 6 maanden, waarbij de cursist overdag werkt en ’s avonds kan studeren. De opleiding kan voor een gedeelte gefinancierd worden vanuit DUO. De nieuwkomer beschikt namelijk over een studiefonds voor onder andere Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)


Maatwerk
Naast de opleidingen in onze Academie, kunnen wij ook trainingen ontwikkelen op basis van behoefte van de werkgever of markt. Die trainingen kunnen bestaan uit eenvoudige instructievideo’s of het aanleren van basisvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan een functie als asbestverwijderaar of werkinstructies uit de bouw (betontimmerman).


Stap 3 – Matching

Na deze twee stappen hebben we goed in beeld gebracht in welk werkveld de nieuwkomer aan de slag kan gaan. We kunnen nu op zoek gaan naar de perfecte match.


Stap 4 – Aan het werk

Ons Arabischsprekende adviseurs begeleiden en coachen de nieuwkomer tijdens het werk. Ook zijn zij aanspreekpunt voor werkgevers. Door onze persoonlijke aanpak en dankzij ons supportteam kennen wij de cursist heel goed!
We bieden ook graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een helpende hand. Niet alleen vluchtelingen hebben moeite met het vinden van een passende baan op de arbeidsmarkt. Ook veel Turken, Marokkanen en autochtonen komen moeilijk aan het werk. Soms komt dit door hun taalachterstand. Ook voor hen kunnen wij maatwerktrajecten aanbieden.